14 Φεβ 2010

Ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις - Blog post από Χρήστο Χαρακοπίδη σχετικά με τον Καλλικράτη: 

" [...] Απαιτείται συνέργεια πολλών ανθρώπων με γνώση των αντικειμένων που θα ασχοληθούν, ώστε να δώσουν πειστικές προτάσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:
• Ποια εχέγγυα θα δοθούν στους πολίτες για τη συμμετοχή , τη διαφάνεια, τον κοινωνικό έλεγχο και την υποχρέωση αναφοράς και λογοδοσίας της δημοτικής αρχής προς τους δημότες;
• Ποιος ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβούλων ;
• Πως θα οργανωθούν οι υπηρεσίες του δήμου για μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της διαφάνειας;
• Τι δυνατότητα «από απόσταση εξυπηρέτησης» θα δοθεί στους δημότες;
[...] το υπόλοιπο κείμενο εδώ http://2glor.blogspot.com/2010/02/blog-post.html