20 Φεβ 2010

Η Ιερά Εξέταση της Wikipedia

Η Ιερά Εξέταση της Wikipedia. Πως η Wikipedia ελέγχει τη γνώση.http://knol.google.com/k/wikipedia-inquisition#

Ο συγγραφέας του άρθρου είναι Καθ. Μαθηματικών στο Royal Institute of Technology. Δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει αντικειμενική γνώση ούτε στα μαθηματικά, πόσο μάλλον σε μια εγκυκλοπαίδεια. Πχ. βλέπε άρθρο Ανδρέα Παπανδρέου στη wikipedia, κατά τη γνώμη μου δεν πλησιάζει καθόλου την ουσία της δράσης του. Το ίδιο όμως παρατηρώ και σε πιο καταξιωμένες εγκυκλοπαίδειες όπως την Papyros Larousse Britannica όταν πχ. παρουσιάζει με αρνητικό τρόπο τον Αρχιεκπίσκοπο Νεόφυτο Βάμβα ο οποίος πληρώνει και μετά θάνατον το τίμημα να τα βάλει με την ιεραρχία της Εκκλησίας για να υπερασπιστεί τις ιδέες του διαφωτισμού.