15 Μαΐ 2009

Δημόσια Δεδομένα - Άρθρο 5α του Συντάγματος


Ένας αγαπητός φίλος έστρεψε την προσοχή μου σήμερα στο παρακάτω άρθρο του Συντάγματος 2001 (κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ) πάνω στο οποίο υποστηρίζεται θεσμικά ότι πράγματι τα ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ είναι ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ! 
** Άρθρο 5Α 
1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων. 
2. Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.