1 Μαρ 2010

Ποιος έχει την ευθύνη;

Σήμερα δεν φορτώνει η σελίδα του http://www.oasa.gr, μέσω της οποίας βρίσκουμε βέλτιστη διαδρομή. Ας υποθέσουμε ότι γίνεται αναβάθμιση, δεν θα μπορούσε έστω να μπει μια ενημέρωση;

Έψαχνα τις προάλλες ένα σχολικό βιβλίο ιστορίας ελπίζοντας να το εντοπίσω στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας ή του Παιδαγωγικού ινστιτούτου και τελικά τα link ήταν ανενεργά. Δούλευαν μόνο τα link της ιστοσελίδας των ομογενών! Ουδέν σχόλιον.

Το δε βιβλίο βιολογίας Γ' Λυκείου δεν έχει καθόλου link. Έμαθα ότι δεν είναι όλα τα βιβλία πάνω στο διαδίκτυο αλλά μόνο μερικά. Τα υπόλοιπα pdf είναι τόσο δύσκολο να ανέβουν;
Τι πρέπει να κάνει ο πολίτης; Να στείλει mail στον Αλμούνια και τον Τρισέ, να ενημερώσουν τον πρωθυπουργό, να ενημερώσει με τη σειρά του την Υπουργό Παιδείας να ανοίξει τον υπολογιστή της να ανεβάσει τα υπόλοιπα pdf των βιβλίων που λείπουν. Κανένας άλλος δεν δουλεύει σε τούτο το κράτος??? Κανένας από τους "απο κάτω" δεν ευθύνεται για τίποτα???