22 Μαρ 2009

Γ. Παπανδρέου- Συγκρότηση Επιτροπής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Συγκρότηση Επιτροπής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Μια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση από την ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για άλλο ένα άνοιγμα του Γ. Παπανδρέου με συμμετοχή ακαδημαϊκών από την Ελλάδα και το εξωτερικό (MIT, Μετσόβιο, London School of economics κλπ.). Κάθε σύμπραξη επιστημόνων εκτός του στενού κομματικού πυρήνα από μόνη της αποτελεί ευχάριστη έκπληξη.
Με απόφαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Α. Παπανδρέου, συγκροτείται Επιτροπή, έργο της οποίας είναι η παραγωγή στρατηγικών, πολιτικών και δράσεων για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government).

Η Επιτροπή θα προτείνει τον Οδικό Χάρτη για τη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση, για την προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας, της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη διακυβέρνηση. Όπου απαιτείται επιπλέον εξειδίκευση θα δημιουργούνται ομάδες εργασίας με εμπειρογνώμονες, για την παραγωγή τεχνικών κατευθύνσεων.

Η Επιτροπή συγκροτείται ως εξής:


1. Αυγέρου Χρυσάνθη, Καθηγήτρια London School of Economics

2. Καρούνος Θόδωρος, Σύμβουλος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ

3. Μήτρου Λίλιαν, Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου

4. Μπλέτσας Μιχάλης, Ερευνητής στο Media Lab-MIT

5. Μπούρας Χρήστος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

6. Νικολάου Χρήστος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

7. Πολυμενάκου Aγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

8. Σπινέλλης Διομήδης, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών


Συντονιστής της Επιτροπής ορίζεται ο καθηγητής Χρήστος Μπούρας.

πηγή: Pasok.gr